Solarni LED markeri

Japanski proizvod
Minimalni radni vijek 5 godina
Treptajući ili konstantni mod rada
Autonomni sustav solarnog punjenja

  • Ÿ Za rubno postavljanje
  • Ÿ Ukopani u razinu tla
  • Ÿ Round flash
  • Ÿ Island flash
  • Ÿ Solar tile
  • Ÿ Eco stud

pdf Island flash 

pdf Solar tile 

pdf Eco stud 

Kontaktirajte nas

Bernarda Vukasa 3
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3644 794
Fax: +385 (0)1 3644 795
GSM: +385 (0) 98 477 643

Naša lokacija