Putnicke rampe

- reciklirana guma
- za osobe s poteškoćama u kretanju 
- dimenzije ovisno o potrebama

Kontaktirajte nas

Bernarda Vukasa 3
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3644 794
Fax: +385 (0)1 3644 795
GSM: +385 (0) 98 477 643

Naša lokacija